Dlaczego trzeba zrealizować przegląd budowlany

Posted by: RayVan63 in myblog on Print PDF

przeglądy budowlaneKażda budowa kończy się odbiorem zbudowanego obiektu a również jego inspekcją, której celem jest ocenienie, czy nadaje się on do użytkowania. Jednakże dodatkowo w późniejszym czasie na właścicieli bądź administratorów niektórych budynków nałożony jest obowiązek okresowego dokonywania przeglądów technicznych ich obiektów. Z nakazu tego z reguły wykluczeni są posiadacze obiektów w jednorodzinnych zabudowach, w zabudowie gospodarczej na działkach siedliskowych czy parterowych obiektów gospodarczych, których powierzchnia nie przekracza 35 m2.
Przeglądy budowlane mają obowiązek natomiast przeprowadzać zarządcy a również posiadacze posiadłości funkcjonujących na przykład jako obiekty firmowe, fabryki, szkoły, urzędy, obiekty użyteczności publicznej, obiekty kulturalne, sportowe bądź rozrywkowe, itd. Obowiązek ten zawiera systematyczne kontrole raz w roku, które szacują stan elementów posiadłości narażonych na działania zewnętrzne, w tym też wygląd fasady. W dodatku co 5 lat posiadłość musi być poddana przeglądowi odnośnie do stanu technicznego, w tym także instalacji piorunochronnej a także elektrycznej. Co więcej, obiekty o sporej powierzchni ponad dwa tysiące 2 tysięcy m2 poddawane są przeglądowi dwakroć w roku - wiosną i jesienią.
Z pewnością przeglądy budowlane, aby były ważne z jurydycznego punktu widzenia, muszą być pełnione przez osoby albo firmy z odpowiednimi upoważnieniami. W większości wypadków nie przeprowadza tego jedna osoba: na przykład przegląd z aspektu instalacji elektrycznej ma możliwość zrealizować jeno ktoś z uprawnieniem do kontroli i dozoru nad stosowną eksploatacją urządzeń, a także całych instalacji a także sieci energetycznych. Analogicznie tego rodzaju przegląd, lecz dotyczący kominów a także przewodów kominowych ma możliwość zrealizować tylko osoba mająca kwalifikacje mistrza kominiarstwa. Dokładne instrukcje w tym zakresie określone są w ustawie Prawa budowlanego zatem powinno się się z nimi zaznajomić przed zaangażowaniem u siebie inspektora. Ustawy dotyczące bezpieczeństwa, zostały zainicjowane a także uchwalone po tragediach budowlanych, jakie miały miejsce w styczniu i lutym 2006 r. Administrator bądź posiadacz budynku ma obowiązek zagwarantowania bezpieczeństwa używania budynku w razie wpływania na niego czynników zewnętrznych połączonych z działaniem człowieka lub sił natury. Zalicza się do nich: wyładowania atmosferyczne, silne wichury, intensywne opady atmosferyczne czy inne zjawiska, w rezultacie których przebiega osłabienie obiektu budowlanego albo zachodzi bezpośrednie ryzyko tego rodzaju uszkodzenia, mogącego przyczynić się do zagrożenia życia lub zdrowia osób, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.