Szkoły policji czekają na chętnych

Posted by: RayVan63 in Education on Print PDF

jak dostać się do policjiGdy spyta się jakiegokolwiek chłopczyka na przykład Jasia, kim chciałby być, jak będzie duży to zazwyczaj otrzymamy tego rodzaju odpowiedzi: policjantem lub strażakiem. Dzieciak nie wie przecież, że zdobycie zawodu policjanta nie jest tak łatwe. Dlaczego tylko nielicznym się to udaje? W jaki sposób dostać się do policji? Pierwszy etap nie jest jeszcze trudny. Starczy złożyć stosowne dokumenty, które są analizowane i stanąć przed komisją lekarską. Nie zdobywa się za to jakichkolwiek punktów. Toteż, jeśli ktoś posiada wojskową kategorię A oraz żadnych problemów ze zdrowiem a jednocześnie czuje się osobą odważną a również pewną siebie, to tę fazę zaliczy ekspresowo. Trudności zaczynają się w następnej kolejności. Wpierw punktowany egzamin z wiedzy, a potem próba sprawności fizycznej oraz ten, którego się znaczna część aspirujących się boi - psychologiczny. Na zakończenie zostaje jeno rozmowa kwalifikacyjna. Testy sporządza Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonychprzez inne placówki szkoleniowe sugestii pytań . I bez wątpienia nie są one łatwe. Choć gdy ktoś sprawnie "zakuwa" i szybko pojmuje nową wiedzę (łącznie z treścią ustaw), to jest spora szansa, iż zda do szkoły policyjnej. Chętni do takiego typu pracy, dosyć niebezpiecznej bądź co bądź, muszą jednak bezwzględnie spełnić parę wymagań. Przede wszystkim pożądane jest przynajmniej wykształcenie średnie a również polskie obywatelstwo. Kolejną nader ważną kwestią jest nieskazitelna opinia. Aspiranci nie mogą być skazanymi posiadającym moc prawną wyrokiem sądu za przestępstwo czy też przestępstwo podatkowe. Muszą korzystać w pełni z praw publicznych a również być bez wątpienia zdrowymi umysłowo oraz fizycznie. Nie jest nieważny także odbyta służba wojskowa (a również nadmieniona kategoria A). Kiedy już dojrzały, napomknięty już Jasio zda wszystkie testy oraz przejdzie lustrację, to prócz tego będzie musiał odbyć szkolenie podstawowe w policji jak Szkoła Policji Katowice. Program szkolenia przygotuje, tak teoretycznie, jak i praktycznie do przeprowadzania konkretnych zadań służbowych na poziomie podstawowym. Na tego rodzaju szkolenie ekspediowani są policjanci, którym m.in.: udało się przebyć te wszystkie etapy związane z przyjęciem do policji i którzy po pewnym czasie złożyli ślubowanie policyjne a także odbyli w placówkach macierzystych policji warsztaty z zakresu stosownej ochrony informacji niejawnych. Program szkolenia zawodowego początkowego kończy się również testem. Jak więc widać etapów do pokonania jest wiele, by zostać policjantem z gorliwością wykonującym swoją pracę.